مدیریت بازاریابی


+ تبلیغان شطرنجی

چکیده

وکلای دادگاه‌ها، فرماندهان میدانهای جنگ و سیاستمداران فعال در عرصه‌های سیاسی، همگی به نوعی تحت‌تاثیر صفحه سیاه و سفید 64 خانه‌ای و 32 مهره‌ای بازی شطرنج قرار دارند. زبان شطرنج، به زبان روزمره بسیاری از مدیران تبدیل شده است. ما همواره در موقعیت های رقابت به گونه ای رفتار می‌کنیم که گویا در یک بازی قرار داریم وهمیشه سعی می‌کنیم، دست کم چند حرکت بعدی رقیب را پیش‌بینی کنیم. این مقاله در پی آن است تا با الگوبرداری از اصول بازی شطرنج، دوازده اصلی که در تبلیغات می‌توانند مورد بهره‌برداری قرار گیرند، ارائه دهد.

...
ادامه مطلب
نویسنده : علی دلشاد ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+  

نگرش سنتی حاکم بر روابط اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی بر پایه تفکر برد – باخت بنا شده است . در این تفکر، تصور چنین است: برای آنکه من یا ما برنده باشیم ، لازم است فرد یا افراد دیگری بازنده شوند . امروزه گرایش فکری بشری، به سمت تفکر: برد – برد تمایل دارد .در این انگاشت، برای برنده بودن یک طرف ، لزومی ندارد که طرف دیگر بازنده باشد . بلکه باور براین است که اگرچه راه حل: برد، باخت ساده ترین راه حل است ، ولی بهترین نیست .
براساس تفکر برد، باخت روابط خانوادگی و اجتماعی بر پایه تسلط یک فرد یا گروه تعریف می شود. در خانواده یا باید پدرسالاری باشد و یا مادرسالاری ویا حتی فرزند سالاری. دراجتماع باید یا مردسالاری باشد و یا زن سالاری. در روابط اقتصادی یا باید سرمایه داران حاکم باشند یا طبقه کارگر یا کشاورز ؛ چرا که اگر سرمایه داران برنده باشند، به گونه‌ای طبیعی کارگران وکشاورزان باید بازنده باشند وبرعکس. در اقتصاد، رقابت، قانون بازی است. دوشرکت در یک کسب وکار رقیب یکدیگرند و قانون بازی رقبا برد، باخت است . برای آنکه من در بازار بمانم باید رقیب از صحنه خارج شود. در سیاست، جنگ قانون بازی است . جنگ مرز دو همسایه را مشخص می‌سازد. اگر من سرزمین گسترده تری بخواهم، به این معناست که تو سرزمین محدودتری خواهی داشت . در برخوردهای سیاسی، اگر حزبی برنده باشد، لزوماً حزب دیگر باید بازنده باشد . طبیعی است که فضای حاکم بر چنین نگرشی، جنگ است . ستیز بر سر آنکه: چرا من بازنده باشم و تو برنده ؟؛ می جنگیم برای آنکه طرفین معادله را جابه جا کنیم : من برنده، تو بازنده. اما پارادایم جدید ، گذار از نگاه برد، باخت به نگاه برد، برد است . در تفکر برنده، بازنده منابع طرفین صرف انهدام منابع یکدیگر می‌شود . تفکر برنده، برنده به دنبال راه حلهایی است که منابع در جهت کمک به ارتقا و توسعه طرفین به کار گرفته شوند. درتفکر برنده، برنده به جای من کلمه ما وجود دارد. مدیران اثربخش و موفق‌، از چاردیواری تنگ من به در می آیند، تا در میدان وسیع وسبز وخرم ما پرواز کنند . در این نوع نگرش، دیگر جایی برای رقابت ومقایسه وجود ندارد و به جای آن همیاری، همراهی و وحدت شکل می گیرد. در این نوع تفکر، افراد ، جویای منفعت‌های متقابل و دو یا چند جانبه هستند ؛ به طور معمول صاحبان این نوع تفکر، از ضرب المثل « حالا که سفره ای پهن شده،پس همه بیایند واز این سفره بهره مند شوند » ، استفاده می کنند. بنابراین در این تفکر ، در خانواده و اجتماع مفهوم سالار به همیار تبدیل می شود. پدر، مادر و فرزندان در صدد سلطه بریکدیگر نیستند، بلکه با همیاری به توسعه خود وخانواده‌شان می‌پردازند. در اجتماع به جای برخوردهای حذفی‌، جو همکــاری حاکم می‌شود‌. در روابط اقتصادی، رقابت (‌
Competition ) جای خود را به همکاری (‌ Operation - Co) می دهد . از این روست که امروزه مفهوم تازه ای در ادبیات مدیریت و کسب وکار رواج یافته است، باعنوان همکاری رقبا ( petition - Co) . همکاری مشترک دو سازمان متفاوت ، دو سازمان رقیب واعتماد بین آدم‌های یکدیگر، یعنی: رقابت و داشتن همکاری در عین رقابت و این مستلزم جور دیگر دیدن است که همان تفکر برنده، برنده است.

...
ادامه مطلب
نویسنده : علی دلشاد ; ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ خروج از بحران

زمانی که وضعیت در یک سلول اجتماعی، از حالت نرم و معمول خود ، خارج شود و یا تغییراتی به شد ت تمـام رخ دهد، گفته می‌شود : شرایط بحرانی به وجود آمده است، و ادامه آن ممکن است تا آنجا پیش برود که همه چیز را نابود کرده، از سرراه خود بر دارد ؛ ویا شرایط به وجود آمدن رفرم و یا اصلاحاتی را فراهم سازد. اما چرا این وضعیت به وجود می‌آید‌‌؟، آیا به طورکلی وقوع این شـرایط، برای جامعه و بشریت مفید است یا نه؟
در این گفتار به مباحثی پرداخته می شود که دریابیم در رویارویی با شرایط بحرانی چه باید کرد ؟
و چگونه باید آن را کنترل کرد ، تا شیرازه کارها ازهم گسسته نشود و برای آموختن چگونگی برخورد با بحران ، فرازهای دوازده گانه زیر، مورد بررسی قرار می گیرد .

...
ادامه مطلب
نویسنده : علی دلشاد ; ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ مالک فرایند

چکیده

یکی از ویژگی های دنیای کسب و کار کنونی تغییر مداوم و به نسبت سریع در نیازهای مشتریان است. در تجارت پر رقابت امروزی سازمانی شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم را برای آگاهی سریع از این تغییرات داشته، توانایی پاسخگویی سریع به آنها را نیز دارا باشد، در غیر این صورت شانس چندانی برای باقی ماندن در عرصه رقابت نخواهد داشت. سازمانها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اند که رویکرد وظیفه ای کسب و کار، انعطاف و پویایی را از بین می برد. سازمانهای وظیفه مدار به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویکردی که در برابر رویکرد وظیفه ای به سازمان ها پیشنهاد می شود، رویکرد فرایندی است. شناسایی و تدوین فعالیتهای اساسی در سازمان که محدود به مرزهای وظیفه ای نیستند و منابع انسانی، مهارتهای مدیریتی و فناوری را به منظور تمرکز سازمان بر استراتژی ایجاد ارزش برای ذینفعان و به‌ویژه مشتریان به هم مرتبط می کند، رویکردی فرایندی در کسب و کار نامیده می شود.
سازمان فرایند محور بایستی همواره در بهسازی فرایندهای خود بکوشد؛ زیرا این رویکرد، کاری پیوسته و مداوم است. بنابراین عمده فعالیتهای مدیریتی این گونه سازمانها اداره و پیشبرد درست فرایندها در بالاترین توان آنها، بهره گیری از فرصتها در بهسازی فرایندها و پیگیری در کاربرد فرصتها است.
کارایی و اثربخشی به عنوان خروجی سازمان زمانی تحقق می یابد که فرایندهای کاری به درستی تعریف و اجرا شوند و به راحتی بتوان بر فرایندها مدیریت کرد. تحقق اثربخشی و کارایی، تضمین کننده بهره وری سازمان هاست.
یکی از واژه های کلیدی که در این رویکرد نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، مالک فرایند (
PROCESS OWNER) است. در این میان آنچه مهم است نقش افراد مختلف در پذیرش دیدگاه فرایندگرایی است؛ افرادی مانند مدیریت ارشد سازمانها، مالکان فرایند، مجریان فرایند، از آنجایی که تعریف رسمی و دقیقی از مالکان فرایند انجام نشده است، باید دقت داشت تا در انتخاب آنها اشتباهی صورت نگیرد.

...
ادامه مطلب
نویسنده : علی دلشاد ; ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ سه گام برای نظر سنجی دقیقتر از مشتریان

همه مدیران از تلاش برای رضایت­مندی مشتریان دم می‌زنند، ولی اندک‌­اند کسانی که به واقع رسیدن به این هدف را دنبال ­کنند. این مسئله، راه حل ساده­ای دارد: فقط کافی­ است که بخواهید_ اگر رفتاری فکورانه و پی­گیری مناسبی داشته باشید، نظرسنجی از مشتریان می‌­تواند مؤثّرترین ابزار رشد فروش و تبدیل مشتریان احتمالی و حتی مشتریان گذری، به مشتریان وفادار و مشتریان دایمی شود. شاید شما پیشتر این موضوع را می­‌دانستید و نظرسنجی‌­هایی نیز کرده باشید؛ اما اگر بازپس‌‌خوردهای مناسبی از ارزیابی‌ها­ی­تان ندارید، به طور قطع نیازمند یاری هستید. نکاتی را که در پی می­‌آیند برای تهیه­ نظرسنجی هدف­مند از مشتریان و اهرم ساختن از نتایج آن، برای بهتر­کردن و بهبود تجارت‌­تان لحاظ کنید.

...
ادامه مطلب
نویسنده : علی دلشاد ; ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ مدیریت زمان به اقتضای زمان

تاکنون مطالب بسیاری درباره مدیریت زمان، اهمیت و روشهای آن منتشر شده است. ولی همان‌گونه که زمان در ذات خود حرکت و تغییر را پنهان می‌دارد، روشهای مدیریت بر آن نیز به اقتضای گذشت زمان تغییر می‌کنند.در ادامه 71 اصل در مدیریت زمان را از نظر می‌گذرانیم:
1. کارهایتان را یادداشت کنید.
2. فهرست کارها را اولویت بندی کنید
.3برای هفته خود برنامه ریزی کنید.
.4یاد بگیرید که نه بگویید.
.5از اینکه کارهای زیادی انجام دهید، پرهیز کنید.
.6کارهایتان را دسته بندی کنید.
7.متناسب با انرژی خود برنامه ریزی داشته باشید.
.8الگو داشته باشید.
.9محیط کار خود را ساماندهی کنید.
.10به اندازه کافی بخوابید و تفریح داشته باشید.
بعد از بیان این ده اصل به بیان اصول می‌پردازیم که به نسبت نوتر هستند و شما را در صرفه جویی در زمان یاری می‌کنند.

...
ادامه مطلب
نویسنده : علی دلشاد ; ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ سرمایه‌گذاری پربازده

نقش نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی تحقق اهداف توسعه ای و تامین مزیت رقابتی سازمانها، نقشی حایز اهمیت است و انسان به عنوان عامل تصمیم گیری و اتخاذ روشهای مناسب بهره‌برداری از تکنولوژی و دیگر عوامل موثر در توسعه همه جانبه، بویژه در شرایط گسترش پرشتاب مرزهای دانایی، نقشی تعیین‌کننده ایفا می کند.

 

مجله مدیر ساز

 

...
ادامه مطلب
نویسنده : علی دلشاد ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک