مدیریت بازاریابی


+ طرز تهیه یک طرح تجاری- مربوط به درس کارآفرینی

1. انجام هر فعالیت، از جمله فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن یک طرح یا برنامه است.

2. طرح تجاری یا طرح کسب و کار همگام با پیشرفت در فرایند کارآفرینی توسعه یافته و تکمیل می شود.

3. در مدیریت هر کسب و کارتدوین طرح های مختلفی ضروریست این طرحها شامل طرح مالی، طرح بازاریابی، طرح نیروی انسانی، طرح تولید و طرح فروش است. همچنین طرحها یا برنامه ها می توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند.

کل مقاله در ادامه مطلب موجود می باشد

مربوط به کلاس کارآفرینی روز ١٨ آذرماه می باشد.

نویسنده سرکار خانم زمانی


مقدمه

1. انجام هر فعالیت، از جمله فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن یک طرح یا برنامه است.

2. طرح تجاری یا طرح کسب و کار همگام با پیشرفت در فرایند کارآفرینی توسعه یافته و تکمیل می شود.

3. در مدیریت هر کسب و کارتدوین طرح های مختلفی ضروریست این طرحها شامل طرح مالی، طرح بازاریابی، طرح نیروی انسانی، طرح تولید و طرح فروش است. همچنین طرحها یا برنامه ها می توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند.

تعریف طرح کسب و کار یا طرح تجاری

- طرح کسب و کار متن مدونی است که کارآفرین با توصیف تمام عناصر درونی و بیرونی(محیطی) که در شروع فعالیت کارآفرینانه مطرح است، آن را آماده می کند.

- طرح تجاری معمولاً مجموعه ای از برنامه ها ی کاربردی است، که در آن مسائل مربوط به بازاریابی، امور مالی، تولید و منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.

- طرح تجاری نقشه ای است که مسیر حرکت کارآفرین را به تفصیل نشان می دهد.

- در طرح تجاری به سه سوال اساسی زیر پاسخ می دهیم : هم اکنون در کجایم؟ به کجا می روم؟ چطور به آنجا بروم؟

- طرح تجاری توسط خود کارآفرین، سرمایه گذاران احتمالی، تأمین کنندگان یا خریداران مورد استفاده قرار می گیرد.

مسئول تهیه طرح کسب و کار

- مسئول تهیه طرح تجاری خود کارآفرین است .

- کارآفرین می تواند در تهیة طرح از نظر مشورتی کارشناسان و مشاوران بازاریابی، مالی، مدیریت و سایر مشاوران استفاده نماید.

- همچنین استفاده از منابعی نظیر اینترنت، بانک اطلاعات سازمانهایی نظیر وزارت صنایع و مواردی از این دست می تواند مفید واقع شود.

- بهر حال در تهیة طرح کسب و کار، کارآفرین به مهارتهای بازاریابی، مالی، مدیریتی، پیش بینی، منابع انسانی و قدرت تجزیه و تحلیل نیاز دارد.

استفاده کنندگان از طرح کسب و کار

- خود کارآفرین، سرمایه گذاران، خدمات دهندگان (نظیر انکوباتورها)، تأمین کنندگان، خریداران و مشاوران از استفاده کنندگان احتمالی هر طرح تجاری به شمار می آید.

- عمق و جزئیات طرح کسب و کار به اندازه و هدف فعالیت کارآفرینانه بستگی دارد. طبیعتاً تهیة طرح تجاری برای راه اندازی یک مغازه با تاسیس یک کارخانه بزرگ تولید خودرو بسیار متفاوت است.

- همچنین با توجه به نوع فعالیت که خدماتی یا تولیدی، مصرفی یا صنعتی باشد، تهیة طرح تجاری نیز متفاوت می شود.

فواید تهیة طرح کسب و کار

1. طرح تجاری کمک میکند تا قابلیت بقای یک فعالیت کارآفرینانه در بازاری مشخص، تعیین شود.

2. به کارآفرین کمک می کند تا فعالیتهایش را سازماندهی کند و با چشم باز به سوی آینده حرکت کند.

3. طرح کسب و کار جهت جذب منایع و از جمله منابع مالی لازم و ضروریست .

4. تهیة طرح کسب و کار می تواند زوایای نا شناخته و پنهان فعالیت کارآفرینانه را روشن نماید. شاید کارآفرین در فرایند تهیة طرح به این نتیجه برسد که ایده ارزش سرمایه گذاری ندارد.

5. طرح کسب و کار می تواند در جلب همکاری و حمایت نهادهای ذیربط بسیار کمک کننده باشد.

جمع آوری اطلاعات اولیه جهت تهیة طرح تجاری

1. مرور بر اهداف و چشم انداز طرح

2. اطلاعات مربوط به بازار هدف(زنان، مردان، جوانان، کودکان، مناطق سردسیر، مناطق گرمسیر و ..... )

3. تهیة اطلاعاتی در مورد :

- موقعیت و محل شرکت : دسترسی مشتریان، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان

- عملیات تولید : ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، تولید بوسیلة قراردادهای پیمانکاری (کنتراتی)

مواد خام : مواد خام مورد نیاز و نام تولید کنندگان، نشانی آنها و قیمتها

- سایر تجهیزات مورد نیاز ادارة کسب و کار

 

- مهارتهای کاری مورد نیاز : تعداد کارکنان و نوع مهارتهای مورد نیاز، میزان حقوق

- فضای فیزیکی مورد نیاز : خرید یا اجاره یا .....

- هزینه های جاری مورد نیاز

4. اطلاعات مالی : میزان سرمایة مورد نیاز، میزان سود آوری، روش تأمین مالی پروژه، میزان فروش و هزینه در سه سال اول شروع کسب  کار، نقدینگی مورد نیاز، دورة گردش نقدینگی

زمان مورد نیاز جهت تنظیم طرح تجاری

- تهیة طرح تجاری ممکن است به بیش از 200 ساعت زمان نیاز داشته باشد.

- زمان مورد نیاز می تواند با توجه به دانش و تجربه کارآفرین و نیز ماهیت فعالیت کارآفرینانه متفاوت شود.

- جهت جلو گیری از هزینه ها و شکست های احتمالی در آینده، ارزش آن را دارد که کارآفرین جهت تهیة طرح تجاری وقت بیشتری صرف نماید.

- تهیة یک طرح تجاری خوب می تواند از حرکت شتابزده جلو گیری نماید و ما را شتابان به پیش ببرد.

چار چوب کلی یک طرح تجاری

بخش اول : بخش معرفی

- بخش معرفی صفحه ای است که در آن کلیت طرح معرفی می شود.

- در صفحة معرفی اطلاعات زیر باید انعکاس یابد :

- نام و نشانی شرکت

- نام کارآفرین(کارآفرینان)، شمارة تلفن، فاکس، پست الکترونیکی و آدرس وب سایت

- پاراگرافی دربارة شرکت و ماهیت کار آن

- میزان نیازهای مالی

- اعلام محرمانه بودن گزارش که حفظ اطلاعات موجود در طرح برای کارآفرین دارای اهمیت ویژه ای است.

 

نمونة یک صفحة معرفی

خدمات نظافتی کی سی

جادة اُک نول

بوستون، به شمارة 02167

تلفن :96900100 (617)

www.Cleening. Com وب سایت:

صاحبان : کیمبرلی پیترز، کریستا پیترز

 

شرح فعالیت اقتصادی:

این شرکت خدماتی، بر مبنای قرارداد برای فعالیتهای کوچک ومتوسط، خدمات نظافتی انجام می دهد. این خدمات عبارت اند از تمیز کردن کف طبقات، فرشها، پرده ها و پنجره ها و جاروکشی وگردگیری و شستشوی معمول، قراردادها یک ساله بسته می شوند و خدمات خاص و شرح انجام خدمات را شامل می شود.

تأمین سرمایه:

سرمایة ابتدایی شامل 000/100 دلار است که به صورت وام 6 ساله پرداخت خواهد شد. این وام صرف گرفتن دفتر و تدارکات، دو وانت استیشن اجاره ای، تبلیغات وهزینه های فروش می شود.

گزارش حاضر محرمانه و جزو دارایی صاحبان ذکر شده در بالاست. این گزارش فقط برای استفادة کسانی است که این گزارش در اختیارشان قرارگرفته وهر گونه استفاده و تکثیر محتویات آن بدون موافقت

چار چوب کلی یک طرح تجاری

بخش دوم : خلاصة مدیریتی

- این قسمت از طرح پس از پایان یافتن تدوین طرح تجاری تدوین می شود.

- خلاصة مدیریتی باید حدود دو تا سه صفحه باشد و بتواند علاقه سرمایه گذاران را جلب نماید.

- با خواندن این خلاصه، سرمایه گذار یا حمایت کننده به این نتیجه می رسد که کل طرح تجاری ارزش خواندن دارد یا خیر؟

- در این خلاصه باید نکات کلیدی طرح به نحوی مطرح شود که متقاعد کننده باشد.

- نکات کلیدی در هر طرح تجاری متفاوت است، امّا موارد زیر می توانند از نکات کلیدی مشترک باشد :

1. تشریح ماهیت فعالیت اقتصادی مورد نظر

2. ویژگیهای کلی بازار مورد نظر (آیا بازار در حال رشد است مانند سیستم توزیع غذا درب خانه ها)

3. نقطةمتمایز کنندة محصول یا خدمت مورد نظر

4. نتایج احتمالی مالی در آینده مانند میزان سود آوری

5. طرح مسائل و موارد جذاب برای سرمایه گذاران و حامیان

تحلیل محیطی و تحلیل صنعت

سوالات کلیدی جهت انجام تحلیل محیطی و تحلیل صنعت

1. روند کلی اقتصادی، تکنولوژی، حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین المللی چیست؟

2. کل فروش صنعت در پنج سال گذشته چه مقدار بوده است؟

3. این صنعت تا کجا جای پیشرفت دارد؟

4. چه تعداد شرکت جدید طی سه سال گذشته به این صنعت پرداخته اند؟

5. این صنعت به تازگی چه تولیدات جدیدی داشته است؟

6. نزدیک ترین رقبا کدامند؟

7. چگونه عملکرد تجاری شما از وضع کنونی بهتر خواهد شد؟

8. آیا فروش هر یک از رقبایتان در حال افزایش، کاهش یا ثبات است؟

9. ضعف و قوت هر یک از رقبایتان چیست؟

10. در حوزة تجاری خاصی که فعالیت می کنید چه حرکتهایی تحقق یافته است؟

11. مشخصات مصرف کنندگانتان چیست؟

12. چگونه مشخصات مصرف کنندگانتان با مصرف کنندگان رقبایتان تفاوت می کند؟

 

بخش سوم : شرح فعالیت کارآفرینانه

- در این بخش، فعالیت شرکتی که قرار است تأسیس شود، تشریح می شود

- بیانة مأموریت یا آنچه که کارآفرین امیدوار است با تأسیس شرکت به آن دست یابد در این بخش بیان می شود.

- در این بخش نیز باید به سوالات زیر پاسخ مناسب داد.

1. وظایف فعالیت کارآفرینانة نو پای شما چیست؟

2. دلایل شروع به کارتان چیست؟

3. چرا در این کار موفق خواهید بود؟

4. تا کنون چه مقدار از کار انجام شده است؟

5. تولید و/ یا خدمات شما چیست؟

 

 

6. تولیدات و/ یا خدمات خود را شرح دهید طوری که حق امتیاز، حق اثر، و علایم تجاری را نیز شامل شود.

7. محل فعالیت اقتصادی کجاست؟

8. آیا ساختمانتان جدید است؟ آیا نیاز به بازسازی دارد؟(اگر به بازسازی نیاز دارد هزینة آن چقدر است؟)

9. آیا ساختمان خریداری یا اجاره شده است؟

10. چرا این ساختمان و محل آن برای فعالیت اقتصادی شما مناسب است؟

11. چه تجهیزات دفتری ای مورد نیاز است؟

12. آیا تجهیزات خریداری یا اجاره خواهد شد؟

13. برای اجرای موفق طرح تجاریتان چه تجارتی دارید و / یا چه تخصصهایی را باید به دست آورید؟

مکان فعالیت

- مکان فعالیت دارای اهمیت ویژه ای است. البته با توجه به نوع کسب و کار، میزان اهمیت مکان نیز متفاوت می شود.

- در تعیین مکان فعالیت شاید لازم باشد مواردی نظیر وجود پارکینگ، دسترسی به خیابان اصلی، دسترسی به مشتریان، دسترسی به تأمین کنندگان، امکانات حمل و نقل و بارگیری، قوانین و مقررات محلی( ترافیک، مالیات و .....)

- جهت تعیین یک مکان مناسب برای کسب و کار باید به سوالات زیر پاسخ مناسب داد.

1.  چه مقدار فضا مورد نیاز است؟

2. آیا باید ساختمان را بخرم یا اجاره کنم؟

3. هر متر مربع آن چه مقدار قیمت دارد؟

4. آیا این مکان تنها برای استفادة تجاری است؟

 

5. چه محدودیتهای شهری برای تابلوهای راهنما، پارکینگ و... وجود دارد؟

6. آیا تعمیرات ساختمانی لازم است؟

7. آیا ترافیک محل به گونه ای است که دستیابی به محل ساده باشد؟

8. آیا پارکینگ کافی وجود دارد؟

9. آیا در فضای موجود امکان افزایش اتاق وجود دارد؟

10. مشخصات آماری و اقتصادی ناحیه چیست؟

11. آیا نیروی کاری مناسب مهیاست؟

12. مالیتهای محلی چه مقدارند؟

13. آیا فاضلاب، برق و لوله کشی ساختمان مناسب است؟

 

بخش چهارم : طرح تولید یا طرح عملیاتی

- اگر فعالیت کارآفرینانه یک فعالیت تولیدی است، باید طرح تولید تنظیم شود.

- در این بخش از طرح، فرایند تولید تشریح می شود.

- اگر مراحل تولید مستلزم بستن قراردادهای فرعی است باید نوع قرار داد و حتی الا مکان طرف یا طرفهای قرارداد نیز مشخص شوند.

- در این بخش باید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، نحوة استقرار ماشین آلات، فضای مورد نیاز تولید، مواد خام اولیه، تأمین کنندگان آنها(با نام و آدرس) و هزینه های ثابت و متغیر تولید مشخص شود.

طرح عملیاتی

- اگر فعالیت غیر تولیدی باشد. یعنی فعالیت خدماتی باید بجای طرح تولید، طرح عملیاتی تهیه نمود.

- در این طرح باید فرایند عملیات مشخص شود.(در خدمات تولید و فروش همزمان است)

- مثلاً برای راه اندازی یک مغازه باید فرایند خرید کالا، چگونگی نگهداری آن، نحوة عرضه آن برای فروش و سیستم کنترل موجودی مشخص شود.

- یا برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی باید فرایند ایجاد وب سایت، فرایند اخذ سفارش از مشتریان، نحوة تحویل سفارشات، نحوة عرضة نمونة محصولات، نحوة دریافت وجه، امنیت وب سایت و ..... مشخص شود.

سوالات کلیدی جهت تکمیل بخش طرح تولید یا عملیات

1. آیا کارآفرین مسئول تمام یا قسمتی از عملیات تولید خواهد بود یا قسمتی از آن؟

2. اگر قسمتی از تولید به مقاطعه کاران واگذار می شود، مقاطعه کار چه کسی خواهد بود؟ (اسامی و نشانیها)

3. چرا این مقاطعه کاران انتخاب شده اند؟

4. هزینة تولید با مقاطعه کاران چه میزان است؟ (نسخه ای از قرارداد نوشته شده را پیوست کنید)

5. شمای کلی فرایند تولید چه خواهد بود؟ (در صورت امکان مراحل نمایش داده شوند)

6. تجهیزات ضروری تولید کدامند؟

7. چه مواد خامی برای تولید مورد نیاز خواهند بود؟

8. چه کسانی تأمین کنندة مواد جدیدند و هزینه های آن چه مقدار است؟

9. هزینه های تولید محصولات کدامند؟

10. برای تأمین سرمایة فعالیت کارآفرینانه در آینده چه فکری شده است؟

 

اگر فعالیت خدماتی یا خرده فروشی است :

1. از چه کسی کالا خریداری خواهد شد؟

2. سیستم نظارت بر صورت موجودی کالا چگونه عمل خواهد کرد؟

3. فعالیت کارآفرینانه به چه مقدار انبار نیاز دارد و چگونه این فضا را فراهم می کنید؟

4. به ترتیب اولویت، مراحل معاملات تجاری کدامند؟

 

بخش پنجم : طرح بازار یابی

- طرح بازاریابی مشخص می کند که کالاها یا خدمات را چگونه باید توزیع کرد، قیمت گذاری نمود، تبلیغ کرد و خدمات پس از فروش ارائه کرد.

- همچنین در این بخش استراتژیها بازاریابی مشخص می شوند.

- شاید بتوان گفت حیاتی ترین  بخش طرح، بخش بازاریابی است.

انجام تحقیقات بازار

- قبل از تهیه طرح بازاریابی لازم است کارآفرین بازار را مورد مطالعه قرار دهد.

- در این مطالعه باید اطلاعاتی در مورد خریداران بالفعل و بالقوة محصول، اندازة بازار، قیمت کالا یا خدمت، شبکة توزیع، استراتژیهای تبلیغات، شرکتهای تبلیغاتی، ابزار تبلیغات جمع آوری شود.

- تحقیقات بازار یابی را ممکن است خود کارآفرین یا یک مشاور تحقیقات بازار یابی انجام دهد.

مراحل انجام تحقیقات بازار

گام اول: تعریف اهداف

1. یکی از مهمترین اهداف تحقیقات بازار آگاهی یافتن از نظرات مشتریان آینده در مورد کالا یا خدمت است. از این طریق می توان از نگرشهای افراد آگاهی یافت.

2. آگاهی از تعداد مشتریان بالقوه محصول یا خدمت مورد نظر

3. مکان ترجیحی مشتریان جهت خرید محصول یا خدمت مورد نظر

4. ارتباط مشتریان بالقوه با کدام رسانة تبلیغی راحت تر و بیشتر است.

 

 

گام دوم : جمع آوری اطلاعات از منابع دست دوم

- منابع دست دوّم یعنی اطلاعاتی که قبلاً با اهداف دیگری تهیه شده است همانند مجلات، کتابها، پایان نامه ها، مقالات، اینترنت، شرکتهای فعال در تبلیغات بازاریابی، گزارشات آماری، کاتالوکها تبلیغاتی، تییزرهای تبلیغاتی.

- منابع دست دوم عموماً اطلاعات کلی را در اختیار کارآفرین می گذارد.

- منابع دست دوّم ارزانتر و سریع تر است ولی ارزش آن کمتر از منابع دست اول است.

 

گام سوم : جمع آوری اطلاعات از منابع دست اول

- اطلاعاتیکه برای یک پروژة خاص جمع آوری می شود، اطلاعات دست اول است.

- جهت جمع آوری اطلاعات از منابع دست اول از روشهای مختلفی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، گروههای متمرکز یا کانون استفاده می شود.

- هر یک از روشها مزایا و معایبی دارند که باید با توجه به هدف و منابع در اختیار از یک یا ترکیبی از آنها استفاده نمود.

- پرسشنامه رایجترین شکل جمع آوری اطلاعات از بازار است.

 

گام چهارم : تجزیه وتحلیل نتایج واطلاعات بدست آمده

- اطلاعات جمع آوری شده طبقه بندی و دسته بندی می شود. و سپس مورد تجزیه و تحلیل کمّی یا کیفی قرار می گیرد.

- جمع آوری اطلاعات باید به گونه ای انجام شود که در آن برای سوالات زیر پاسخ مناسبی آماده شود.

1. استفاده کنندگان چه کسانی اند، کجا مستقرند، چه میزان خرید می کنند، از چه کسی می خرند و چرا ؟

2. چگونه از تبلیغات و آگهی استفاده می شود و کدام رویکرد مؤثرتر بوده است ؟

3. تحولات قیمت در بازار کدامند و چه کسی این تحولات را به وجود آورده است و چرا؟

 

4.از دید بازار چه محصولاتی رقباتی اند؟

5. کدام شبکة توزیع کلا نیاز مصرف کنندگان را تأمین و چگونه عمل می کند؟

6. رقابت کنندگان چه کسانی اند، کجا مستقر شده اند، چه مزایا/ معایبی دارند؟

7. موفق ترین رقیبان از چه شیوه های بازار یابی ای استفاده می کنند؟ رقیبان نا موفق چه طور؟

8. اهداف کلی شرکت برای سال آتی و پنج سال بعدی چیست؟

9. تواناییهای شرکت کدامند؟ ضعفهای آن کدامند؟

 

بخش بندی بازار و تعیین بازار هدف

بازار هدف : گروهی خاص از مشتریان بالقوه که در طرح بازاریابی فعالیت کارآفرینانه هدف اصلی محسوب می شوند.

بخش بندی بازار : تقسیم بازار به گروههای کوچک و همگن و تأمین نیازهای یکی از این گروهها

برای بخش بندی بازار می توان از معیارهای زیر استفاده نمود.

الف: مشخصات مشتری شامل :

- محل زندگی مشتریان(کشور، استان، شهر و ...)

- مشخصات جمعیت شناختی(جنس،سن، شغل، تحصیلات، درآمد، مذهب و... )

ب: وضعیت خرید و مصرف

- نحوة خرید

- نحوة مصرف (مثلاً هر چند وقت یکبار)

- دلایل خرید

تعیین استراتژیهای بازاریابی

استراتژیهای بازاریابی باید در بخشهای زیر معیین شود.

1. استراتژیهای مربوط به محصول یا خدمت

- ویژگی ممتاز محصول ما نسبت به رقبا چیست؟

- نحوة سفارش کالا چگونه خواهد بود؟

- آیا محصول بصورت آماده تحویل می شود یا باید توسط مشتری سر هم شود؟

2. خدمات مشتری (خدمات پس از فروش)

- تدوین اصول خدمات رسانی به مشتریان و آگاهی بخشیدن به کارکنان

- آموزش کارکنان فروش جهت برخورد مناسب با مشتریان

(V.O.C - طراحی سیستم دریافت صدای مشتری (

 

3. قیمت گذاری

- تعیین قیمت یکی از مشکل ترین فعالیتهاست

- قیمت یک محصول یا خدمت باید ناشی از هزینه های انجام شده و ارزش ملموس و ناملموس آن باشد.

- میزان عرضه و تقاضا نیز روی قیمت تأثیر گذار است.

- قیمت رقبا راهنمای خوبی برای تعیین قیمت محسوب می شود.

4. توزیع

- کالاهای با پرستیژ باید در مکانهای متناسب با آن عرضه شوند.

- تعداد واسطه ها باید مشخص شود. شرکت بصورت خرده عرضه میکند یا عمده.

- کالا یا خدمت در محل حضور مشتری تحویل می شود یا مشتری باید به ما مراجعه کند؟

- آیا می توان کالا یا خدمت را از طریق اینترنت یا پست به فروش رساند.

- فعالیت توزیع را خودمان انجام دهیم یا با شرکتهای پخش قرارداد ببندیم.

 

5. تبلیغات

- شناخت رسانه متناسب با بازار هدف (روزنامه،رادیو، و تلویزیون، مجلات، اینترنت، اتوبوس، بیل بورد، ویزیت تخصصی، برشور، کاتالوگ، نمایشگاهها، ویترین مغازه ها)

- نوع پیام تبلیغی

- هزینه های استفاده از هر رسانه

- اثر بخشی رسانه های مختلف

- تعیین هدف از تبلیغات(آگاهی بخشی، ایجاد علاقه، معرفی، تکرار دفعات خرید، سازی و .... )Brand

6. بسته بندی

- حجم

- شکل

- رنگ

- اطلاعات روی بسته بندی

 

دلایل شکست طرح بازار یابی

1. سطحی بودن طرح و عدم پرداختن کافی به جزئیات

2. عدم تجزیه و تحلیل دقیق بازار

3. گنجاندن اهداف غیر واقع بینانه

4. عدم پیش بینی فعالیتهای رقباتی رقبا، عدم کارآیی محصول در حد پیش بینی شده، حوادث غیر مترقبه

 

بخش پنجم : طرح سازمانی

در این بخش به سوالات کلیدی زیر باید پاسخ داده شود.

1. نوع مالکیت سازمان چگونه است؟

2. اگر سازمانی شراکتی است، شرکا چه کسانی اند و مدت این توافق چقدر است؟

3. اگر سازمان سهامی است، سهامداران اصلی چه کسانی اند و چقدر سهم دارند؟

4. چه نوع وچه تعداد سهم از سهام قابل رأی و غیر قابل رأی صادر شده است؟

5. چه کسانی اعضای هیئت مدیره اند؟(نام ونشانی وخلاصة سابقة هریک ذکرشود)

6. چه کسی حق امضا برای صدور چک و ادارة امور دارد؟

7. چه کسانی اعضای گروه مدیریت اند و سابقة هر کدامشان چیست؟

8. نقش و مسئولیت هر کدام از اعضای گروه مدیریت چیست؟

9. حقوق، پاداش یا هر گونه پرداخت دیگر به اعضای گروه مدیریت چگونه است؟

 

 

 

بخش ششم : طرح مالی

طرح مالی یکی از مهمترین بخشهای طرح تجاری محسوب می شود.

- طرح مالی باید توضیح دهد که چگونه بدهی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان پرداخت می شود.

- زمان باز پرداخت بدهی ما طی چند سال انجام می شود.

- سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز جهت راه اندازی کسب و کار چه میزان است؟

- نقدینگی مورد نیاز جهت انجام عملیات چقدر است؟

- پیش بینی میزان فروش در سه سال اول به تفکیک هر ماه

 

 

- برآورد هزینه های خرید تجهیزات، ماشین آلات

- برآورد هزینة خرید، اجاره یا ساخت فضای فیزیکی مورد نیاز

- برآورد هزینة بازار یابی و تبلیغات

- برآورد میزان موجودی مورد نیاز در هر دوره از زمان

- برآورد حقوق و دستمزد کارکنان برای یک دورة حداقل یکساله

- برآورد سایر هزینه ها نظیر هزینة اخذ مجوز، ثبت شرکت، ثبت نام وعلامت تجاری و ....

چند نکته پایانی

1. کارآفرین نباید طرح را پس از تهیه در کشو میز خود رها کند، بلکه باید برای اجرای دقیق آن تلاش نماید.

2. طرح ریزی به شرکتهای بزرگ اختصاص ندارد، بلکه هر کسب و کاری نیاز به طرح ریزی و اجرای طرح دارد.

3. داشتن طرح از بسیاری از هزینه های احتمالی جلو گیری می کند و احتمال شکست را کاهش می دهد.

4. اجرای طرح کسب و کار باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرد. این کنترل باید در دوره های زمانی کوتاه بصورت ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و سالیانه انجام گیرد.

5. هیچ برنامه ای هر چند با دقت طراحی شده باشد، غیر قابل تغییر نیست. به دلیل تغییر شرایط محیطی همانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، بازار و ... در دوره های زمانی مختلف باید تغییرات مناسب را در برنامه ایجاد نمود.

6. جهت تدوین طرح تجاری فرمهای خاصی طراحی شده و در دسترس است.

چرا برخی طرحهای تجاری با شکست مواجه می شوند؟

1. اهداف کارآفرین غیر منطقی اند.

2. اهداف تعیین شده، قابل سنجش نیستند.

3. کارآفرین در قبال اجرای طرح تعهد کافی ندارد.

4. کارآفرین در کسب و کار طرح ریزی شده هیچ تجربه ای ندارد.

5. کارآفرین از خطرهای موجود بر سر راه انجام فعالیت درک درستی ندارد.

6. مشتریان به کالا یا خدمت عرضه شده نیازی ندارند.

نویسنده : علی دلشاد ; ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران()   لینک