طرز تهیه یک طرح تجاری- مربوط به درس کارآفرینی

مقدمه 1. انجام هر فعالیت، از جمله فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن یک طرح یا برنامه است. 2. طرح تجاری یا طرح کسب و کار همگام با پیشرفت در فرایند کارآفرینی توسعه یافته و تکمیل می شود. 3. در مدیریت هر کسب و کارتدوین طرح های مختلفی ضروریست این طرحها شامل طرح مالی، طرح بازاریابی، طرح نیروی انسانی، طرح تولید و طرح فروش است. همچنین طرحها یا برنامه ها می توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند. تعریف طرح کسب و کار یا طرح تجاری - طرح کسب و کار متن مدونی است که کارآفرین با توصیف تمام عناصر درونی و بیرونی(محیطی) که در شروع فعالیت کارآفرینانه مطرح است، آن را آماده می کند. - طرح تجاری معمولاً مجموعه ای از برنامه ها ی کاربردی است، که در آن مسائل مربوط به بازاریابی، امور مالی، تولید و منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد. - طرح تجاری نقشه ای است که مسیر حرکت کارآفرین را به تفصیل نشان می دهد. - در طرح تجاری به سه سوال اساسی زیر پاسخ می دهیم : هم اکنون در کجایم؟ به کجا می روم؟ چطور به آنجا بروم؟ - طرح تجاری توسط خود کارآفرین، سرمایه گذاران احتمالی، تأمین کنندگان یا خریداران مورد استفاده قرار می گیرد. مسئول تهیه طرح کسب و کار - مسئول تهیه طرح تجاری خود کارآفرین است . - کارآفرین می تواند در تهیة طرح از نظر مشورتی کارشناسان و مشاوران بازاریابی، مالی، مدیریت و سایر مشاوران استفاده نماید. - همچنین استفاده از منابعی نظیر اینترنت، بانک اطلاعات سازمانهایی نظیر وزارت صنایع و مواردی از این دست می تواند مفید واقع شود. - بهر حال در تهیة طرح کسب و کار، کارآفرین به مهارتهای بازاریابی، مالی، مدیریتی، پیش بینی، منابع انسانی و قدرت تجزیه و تحلیل نیاز دارد. استفاده کنندگان از طرح کسب و کار - خود کارآفرین، سرمایه گذاران، خدمات دهندگان (نظیر انکوباتورها)، تأمین کنندگان، خریداران و مشاوران از استفاده کنندگان احتمالی هر طرح تجاری به شمار می آید. - عمق و جزئیات طرح کسب و کار به اندازه و هدف فعالیت کارآفرینانه بستگی دارد. طبیعتاً تهیة طرح تجاری برای راه اندازی یک مغازه با تاسیس یک کارخانه بزرگ تولید خودرو بسیار متفاوت است. - همچنین با توجه به نوع فعالیت که خدماتی یا تولیدی، مصرفی یا صنعتی باشد، تهیة طرح تجاری نیز متفاوت می شود. فواید تهیة طرح کسب و کار 1. طرح تجاری کمک میکند تا قابلیت بقای یک فعالیت کارآفرینانه در بازاری مشخص، تعیین شود. 2. به کارآفرین کمک می کند تا فعالیتهایش را سازماندهی کند و با چشم باز به سوی آینده حرکت کند. 3. طرح کسب و کار جهت جذب منایع و از جمله منابع مالی لازم و ضروریست . 4. تهیة طرح کسب و کار می تواند زوایای نا شناخته و پنهان فعالیت کارآفرینانه را روشن نماید. شاید کارآفرین در فرایند تهیة طرح به این نتیجه برسد که ایده ارزش سرمایه گذاری ندارد.

5. طرح کسب و کار می تواند در جلب همکاری و حمایت نهادهای ذیربط بسیار کمک کننده باشد.

جمع آوری اطلاعات اولیه جهت تهیة طرح تجاری 1. مرور بر اهداف و چشم انداز طرح 2. اطلاعات مربوط به بازار هدف(زنان، مردان، جوانان، کودکان، مناطق سردسیر، مناطق گرمسیر و ..... ) 3. تهیة اطلاعاتی در مورد : - موقعیت و محل شرکت : دسترسی مشتریان، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان - عملیات تولید : ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، تولید بوسیلة قراردادهای پیمانکاری (کنتراتی) مواد خام : مواد خام مورد نیاز و نام تولید کنندگان، نشانی آنها و قیمتها - سایر تجهیزات مورد نیاز ادارة کسب و کار   - مهارتهای کاری مورد نیاز : تعداد کارکنان و نوع مهارتهای مورد نیاز، میزان حقوق - فضای فیزیکی مورد نیاز : خرید یا اجاره یا ..... - هزینه های جاری مورد نیاز 4. اطلاعات مالی : میزان سرمایة مورد نیاز، میزان سود آوری، روش تأمین مالی پروژه، میزان فروش و هزینه در سه سال اول شروع کسب  کار، نقدینگی مورد نیاز، دورة گردش نقدینگی زمان مورد نیاز جهت تنظیم طرح تجاری - تهیة طرح تجاری ممکن است به بیش از 200 ساعت زمان نیاز داشته باشد. - زمان مورد نیاز می تواند با توجه به دانش و تجربه کارآفرین و نیز ماهیت فعالیت کارآفرینانه متفاوت شود. - جهت جلو گیری از هزینه ها و شکست های احتمالی در آینده، ارزش آن را دارد که کارآفرین جهت تهیة طرح تجاری وقت بیشتری صرف نماید. - تهیة یک طرح تجاری خوب می تواند از حرکت شتابزده جلو گیری نماید و ما را شتابان به پیش ببرد. چار چوب کلی یک طرح تجاری بخش اول : بخش معرفی - بخش معرفی صفحه ای است که در آن کلیت طرح معرفی می شود. - در صفحة معرفی اطلاعات زیر باید انعکاس یابد : - نام و نشانی شرکت - نام کارآفرین(کارآفرینان)، شمارة تلفن، فاکس، پست الکترونیکی و آدرس وب سایت - پاراگرافی دربارة شرکت و ماهیت کار آن - میزان نیازهای مالی - اعلام محرمانه بودن گزارش که حفظ اطلاعات موجود در طرح برای کارآفرین دارای اهمیت ویژه ای است.   نمونة یک صفحة معرفی خدمات نظافتی کی سی جادة اُک نول بوستون، به شمارة 02167 تلفن :96900100 (617) www.Cleening. Com وب سایت: صاحبان : کیمبرلی پیترز، کریستا پیترز   شرح فعالیت اقتصادی: این شرکت خدماتی، بر مبنای قرارداد برای فعالیتهای کوچک ومتوسط، خدمات نظافتی انجام می دهد. این خدمات عبارت اند از تمیز کردن کف طبقات، فرشها، پرده ها و پنجره ها و جاروکشی وگردگیری و شستشوی معمول، قراردادها یک ساله بسته می شوند و خدمات خاص و شرح انجام خدمات را شامل می شود. تأمین سرمایه: سرمایة ابتدایی شامل 000/100 دلار است که به صورت وام 6 ساله پرداخت خواهد شد. این وام صرف گرفتن دفتر و تدارکات، دو وانت استیشن اجاره ای، تبلیغات وهزینه های فروش می شود. گزارش حاضر محرمانه و جزو دارایی صاحبان ذکر شده در بالاست. این گزارش فقط برای استفادة کسانی است که این گزارش در اختیارشان قرارگرفته وهر گونه استفاده و تکثیر محتویات آن بدون موافقت چار چوب کلی یک طرح تجاری بخش دوم : خلاصة مدیریتی - این قسمت از طرح پس از پایان یافتن تدوین طرح تجاری تدوین می شود. - خلاصة مدیریتی باید حدود دو تا سه صفحه باشد و بتواند علاقه سرمایه گذاران را جلب نماید. - با خواندن این خلاصه، سرمایه گذار یا حمایت کننده به این نتیجه می رسد که کل طرح تجاری ارزش خواندن دارد یا خیر؟ - در این خلاصه باید نکات کلیدی طرح به نحوی مطرح شود

/ 0 نظر / 323 بازدید